Địa chỉ: Ấp Tân Phú 2 - Xã Tân Lý Đông - Huyện Châu Thành - Tiền Giang
Điện thoại: 02733620224
Hotline: 02733620224
Ngày ban hành:
07/05/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/08/2020
Ngày hiệu lực:
01/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/07/2020
Ngày hiệu lực:
31/07/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/06/2020
Ngày hiệu lực:
15/06/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2017 -2018 của Phòng Giáo dục-Đào tạo Quận Huyện. Ban Lãnh đạo trường Mầm non Hồng Nhung thông báo kế hoạch tuyển sinh  của nhà trường ở các độ tuổi như sau:

Ngày ban hành:
29/08/2017
Ngày hiệu lực:
29/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực