GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ: Ấp Tân Phú 2 - Xã Tân Lý Đông - Huyện Châu Thành - Tiền Giang

Email:  c0tanlydongchauthanh.tiengiang@moet.edu.vn

Điện thoại: 02733620224

 

Ban giám hiệu Trường Mầm Non Tân Lý Đông