Địa chỉ: Ấp Tân Phú 2 - Xã Tân Lý Đông - Huyện Châu Thành - Tiền Giang
Điện thoại: 02733620224
Hotline: 02733620224
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm Non Tân Lý Đông

Ấp Tân Phú 2 - Xã Tân Lý Đông - Huyện Châu Thành - Tiền Giang
02733620224
c0tanlydongchauthanh.tiengiang@moet.edu.vn